Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Zapraszamy do wysłuchania i przeżycia naszych dorocznych Rekolekcji po raz kolejny, a może po raz pierwszy.

Nauki rekolekcyjne nt. Różańca Świętego w Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski głosił Ojciec paulin Ryszard Bortkiewicz.

- c z w a r t e k –

"Spotkanie z Bogiem i samym sobą", Słowo Boże o. Kaznodziei podczas Mszy św.:

"Mam być światłem dla świata" , konferencja:

"Papieże o Różańcu" , słowo u Tronu Matki Bożej:


- p i ą t e k -

"Jezus za kierownicą mojego życia", Słowo Boże o. Kaznodziei podczas Mszy św.:

"Jak trudno zdobyć się na miłość", konferencja:

Konferencja wieczorna, O Sł.Bożej Wandzie Malczewskiej - Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parznie o swojej Patronce:


- s o b o t a -

"Tajemnica czytania znaków", Słowo Boże o. Kaznodziei podczas Mszy św.:

"Na nowo odkryć Eucharystię", konferencja:

"Świadectwo życia księdza oparte o Różaniec", słowo u Tronu Matki Bożej:

Konferencja wieczorna, Godzina Uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie /Parafia św. Rafała Kalinowskiego, Mrągowo/, cd… P. prof. Bożena Borycka, P. Piotr Kandzia

 

- n i e d z i e l a -

"Módlcie się nieustannie", Słowo Boże o.Kaznodziei podczas Mszy św.:

"Czas epoki Różańca" , Homilia Ks.Abpa Stanisława Nowaka podczas Mszy Pontyfikalnej:

Zakończenie Rekolekcji, słowa wdzięczności o. dyrektora Bogumiła Schaba: