Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO MARYJNE - VI ZJAZD FORMACYJNY, JASNA GÓRA 1.X.2016r.

Największe Wspólnoty Maryjne:
Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, Stowarzyszenie Cudownego Medalika oraz Boże Ekologiczne Rolnictwo przybyły na swój VI Zjazd Formacyjny na Jasną Górę 1.X.2016r.

Tematem konferencji było hasło:
Polska Maryjna - drogi do zwycięstwa pod przewodnictwem Królowej Polski.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy Różańcowej o godzinie 12.00, którą sprawował o. Ryszard M. Żuber z Niepokalanowa. W Słowie Bożym nawiązał do Rocznicy 1050 Chrztu Polski:

W konferencji nt. Polska Maryjna - drogi do zwycięstwa pod przewodnictwem Królowej Polski swoje wystąpienia zaprezentowali:

- z Legionu Maryi P. Prezydent Regii Elżbieta Moczulska /Lublin/:

- z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej P. prof. Bożena Borycka /Radom/:

- z Bożego Ekologicznego Rolnictwa P. Zbigniew Kuraś /Złotniki /, P.Anna Bednarek /Jeleśnia / i P. Stefania Kreczko /Częstochowa/:

Mieliśmy sposobność przybliżyć się i głębiej wejść w maryjność Kard. Stefana Wyszyńskiego Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, a także Bożego Pielgrzyma z ludu Anatola Kaszczuka, założyciela Legionu Maryi w Polsce; jak Maryja Jasnogórska przewodziła na drogach do zwycięstwa.

Na zakończenie spotkania o.Ryszard M. Żuber powiedział:

kliknij na obrazek aby powiększyć:

Polskie Społeczeństwo Maryjne

zobacz też rekolekcje JRR...

W ramach rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej 4.X.2014 r. miało miejsce V spotkanie Wspólnot Maryjnych pod hasłem: „Jasnogórskie Śluby Narodu w świetle charyzmatów i apostolstwa Wspólnot Maryjnych”.

Od roku 2008 grupa Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, Legion Maryi, Stowarzyszenie Cudownego Medalika, Boże Rolnictwo Ekologiczne, z inicjatywy Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, podejmuje działania ponadwspólnotowe w kierunku duchowej jedności pod nazwą Polskie Społeczeństwo Maryjne. Głównym aspektem współpracy na płaszczyźnie religijnej jest odpowiedzialność za Naród polski i naszą Ojczyznę jako nadrzędny cel apostolstwa każdej wspólnoty.

Tegoroczne spotkanie odsłoniło obszary apostolstwa i jego charyzmatyczny charakter w naszych wspólnotach, którego fundamentem są Jasnogórskie Śluby Narodu. Jak ważne są to motywy dla naszej współpracy, prezentujemy poniżej wybrane wypowiedzi uczestników spotkania.

O. Ryszard M. Żuber OFMConv. z Niepokalanowa.


Ks. Andrzej Rams, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin z Chorzelowa.

Polskie Społeczeństwo Maryjne przy JRR zaprasza do współpracy inne Wspólnoty Maryjne, których programy apostolskie związane są z wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

V SPOTKANIE

POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA MARYJNEGO

Jasna Góra , 4 października 2014 r.

Temat spotkania:
JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU W ŚWIETLE CHARYZMATÓW I APOSTOLSTWA WSPÓLNOT MARYJNYCH

czytaj program spotkania ...

Temat V spotkania Polskiego Społeczeństwa Maryjnego 4.X.2014r. na Jasnej Górze

Grupa Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej , Stowarzyszenie Cudownego Medalika, Legion Maryi, Jasnogórska Rodzina Różańcowa i Ekologiczne Boże Rolnictwo , od 2008 r. wypracowuje kierunek jedności duchowej pod nazwą Polskie Społeczeństwo Maryjne, Każdej z tych wspólnot, obdarzonej różnymi charyzmatami, przyświeca wspólny cel - budowanie Królestwa Bożego na ziemi poczynając od własnej Ojczyzny To powołanie wymaga przestrzeni wspólnego działania i orientacji w sprawach całego polskiego Narodu. Narodu, który wybrał Maryję na swoją Królową i Jej zawierzył. „Ciebie za Patronkę naszą i Królową Narodu Polskiego uznajemy” brzmi głos wieków historii naznaczonych Ślubami Narodu.

czytaj więcej ...

 
Jak chrześcijańską radością promieniować na innych? Zastanawiali się podczas dwudniowej pielgrzymki (25 i 26.07) na Jasnej Górze członkowie Apostolatu Maryjnego, którzy przypomnijmy - obok Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Legionu Maryi, tworzą Polskie Społeczeństwo Maryjne.

 

Spotkaniu formacyjnemu przyświecały słowa „Maryjo, Przyczyno naszej radości”, wyjaśnił ks. Jacek Wachowiak:Matka Boża Cudownego Medalika

     „Chcemy w tym roku dziękować Maryi, że możemy być jej wspólnotą, o która prosiła w objawieniach. Ale chcemy też podziękować za to, że w czasach których nie brakuje powodów do smutku, Ona przynosi nam wiele radości. Prowadzi nas do radości i uczy jak mieć nadzieję, wśród bardzo różnych okoliczności życia”.

 

- Aby zaś radość miała charakter trwały, musi być zatopiona w Bogu, który jest jej źródłem i dawcą, dodał Dyrektor krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika:

 

„Bóg ma w sobie taką moc i taką miłość, która pozwala popatrzeć na wszystko co my przeżywamy z taką nadzieją i ostatecznie spokojem w sercu, wierząc że skoro On jest z nami, to cóż przeciwko nam?”.

 

Rozmowa z ks. Jackiem Wachowiakiem - słuchaj

czytaj więcej...

Święto Ekologicznego Bożego Rolnictwa na Jasnej Górze
V Spotkanie 22 marca 2014r.


Ekologiczne Boże Rolnictwo jako ruch w służbie ludziom i Kościołowi w imię Boże, wywodzi się z Rolnictwa Ekologicznego szeroko pojętego i nabiera pewnych cech szczególnych, które określa słowo „Boże”.

czytaj więcej ...

5 .X.2013r. na  Jasnej  Górze  odbyło  się  IV  spotkanie  największych  Wspólnot  Maryjnych:  Stowarzyszenia  Rycerstwa  Niepokalanej,  Legionu  Maryi,  Stowarzyszenia  Cudownego  Medalika,  Jasnogórskiej  Rodziny  Różańcowej, innych  im  towarzyszących :Bożego  Rolnictwa  Ekologicznego… oraz  osób  zaangażowanych w  sprawy  Sł. Bożej  Wandy  Malczewskiej. Po   Mszy  Św.  koncelebrowanej,  uczestnicy  spotkania  wzięli  udział  w  konferencji  nt. „Charyzmaty  Założycieli  Wspólnot  Maryjnych”.

Zobacz i posłuchaj ...

Maryja!
Charyzmaty i założyciel MI św. Maksymilian

1. Wprowadzenie1
Wśród wielu darów Ducha Świętego, które otrzymał Kościół Chrystusowy oraz po­szczególni chrześcijanie, są charyzmaty. Jest to szczególne działanie Ducha Świętego, zgodne z obietnicą Pana Jezusa dotyczącą Jego Kościoła i uczniów, nie tylko Apostołów.

Więcej…

Maryja Matka Kościoła
Maryja jest jedną Matką dla całego Kościoła Świętego. Posłannictwo to otrzymała od Boga Stwórcy, w którego zamyśle od wieków była stworzona. Jezus urzeczywistnił tę misję w testamencie z Krzyża - Oto Matka Twoja i Jan Apostoł, ostoja Kościoła, wziął Ją do siebie. Za wstawiennictwem Maryi przez Ducha Świętego Kościół staje się bogaty pięknem i różnorodnością łask i darów Bożych - charyzmatów.

Więcej…

Więcej artykułów…