Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Konferencja wieczorna, O Sł.Bożej Wandzie Malczewskiej - Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parznie o swojej Patronce:

(w ramach Rekolekcji JRR na Jasnej Górze 29 IX - 2 X 2016r)

Galeria:

http://www.clickweb1643361.home.pl/galeria-parafialna/pielgrzymka-sp-z-parzna-na-jasn%C4%85-g%C3%B3r%C4%99

kliknij na strony żeby powiekszyć:

Wanda Malczewska (1) Wanda Malczewska (2)

Wiesława PiontekWiesława Piontek, kobieta pełna godności, hojnie dzielącej się z innymi dobrami materialnymi, wiedzą i całą swoją osobą. Kobieta ofiarna i staranna w każdej podejmowanej przez siebie pracy, nad podziw skromna pomimo wielkich osiągnięć.

Wiesława Piontek była założycielką i kustoszem Muzeum Modlitewnika Polskiego w Parznie im. Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Urzeczywistniła swoją wizję od początku do końca, zdając się jak zwykle na Boga i swoje siły. Nigdy nie czekała na pomoc innych. Realizowała  wyznaczone cele, starając się wykonać wszystko jak najstaranniej, nie dla poklasku, ale dla dobra podejmowanego dzieła. Włożyła wiele starań w tworzenie Muzeum: odremontowanie budynku, stworzenie warunków do przechowywania modlitewników oraz zebranie kilkutysięcznego zbioru. Każdej osobie, która nadesłała modlitewnik osobiście odpisywała, dziękując za zaufanie, za powierzenie często rodzinnej pamiątki. Dzięki jej zaangażowaniu napływały modlitewniki z Polski i z zagranicy, w różnych językach i z różnych epok, niekiedy bardzo cenne.  
Aby uczcić Rok Kapłański, przygotowała obwoźną wystawę obrazków prymicyjnych i jubileuszowych kapłanów, którą osobiście prezentowała nie tylko w kościołach łódzkich.

czytaj więcej...

Bł. Jan Paweł II


JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA
MODLI SIĘ Z NASZYM PATRONEM PAPIEŻEM ŚWIETYM JANEM PAWŁEM II
O POKÓJ NA ŚWIECIE I ZA RODZINY

Z okazji kanonizacji Ojca Świętego bł. Jana Pawła II 27 .IV.2014 r. Jasnogórska Rodzina Różańcowa w całej naszej Ojczyźnie i poza jej granicami podejmuje specjalną nowennę modlitwy: Tajemnice Światła Różańca Świętego i Litanię do Bł. Jana Pawła II , począwszy od 18 kwietnia 2014r. / od Wielkiego Piątku / przez kolejnych 9 dni.

czytaj więcej ...

Wanda MalczewskaWanda Malczewska w okresie dzieciństwa doświadczała żywego kultu Matki Bożej Jasnogórskiej w domu rodzinnym. Jej ojciec Stanisław Malczewski uczestniczył w powstaniu 1830r., wraz ze swoim ojcem /dziadkiem Wandy/ Maciejem Malczewskim, kapitanem wojsk polskich, który wyruszył na front wojenny z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i powrócił do domu bezpiecznie. Tak też się stało, że ojciec paulin z Jasnej Góry Grzegorz Augustynik był naocznym świadkiem jej życia i autorem pierwszej biografii. Nie wiemy kiedy i w jaki sposób , dzisiaj już służebnica Boża, modliła się wtedy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze lecz z wielu względów m.in. spowiednika w osobie ojca paulina , nie była pozbawiona tej łaski.

czytaj więcej ...

Charyzmat Ojca Bronisława, założyciela Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

 

O. Bronisław Matyszczyk OSPPE - założyciel Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Ojciec Bronisław Matyszczyk jako założyciel Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej przez 35 lat prowadził to wielkie dzieło Maryjne. Bezgraniczną miłość do Matki Bożej przekładał na nieustanną modlitwę różańcową, dniem i nocą. Nazywał Maryję Wszechmocą Błagającą. Za Jej wstawiennictwem mocą Ducha Świętego tchnął w nas swojego ducha, zaszczepił poczucie więzi i przynależności do wspólnoty. Wszyscy doświadczaliśmy tych „naturalnych zdatności”, jakie miał w sobie Ojciec Bronisław - dar organizatorski i tę wielką bliskość wobec prostych ludzi. Czuło się w czasie tych wielkich pielgrzymek różańcowych jakąś wielką wspólnotę. W odezwaniu „moje Drogie Skarby” dawał wyraz swojej autentycznej miłości.

Metropolita częstochowski Abp Stanisław Nowak, żegnając Ojca Bronisława powiedział: Bardzo się uradował Ojciec Bronisław Różańcem powiększonym i listem „Rosarium Virginis Mariae”, który nam w nowy sposób ukazuje potęgę tej modlitwy. Założyciel Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, milionowych rzesz, które się modlą na Różańcu, armia, która woła o Miłosierdzie, tchnął w te armię swojego ducha i wciąż to czyni. Podziwialiśmy, z jakim mistrzostwem to robił, z jakim wielkim darem charyzmatyczności, jak bardzo się utożsamia z tym dziełem.

Byliśmy świadkami, jak z wielkim uporem i determinacją walczył – jak już wspomniano skutecznie - o podpis Ojca Świętego Jana Pawła II w Statucie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. To jedynie rąbek Bożej tajemnicy ukrytej w przebogatej osobowości Ojca Bronisława. Tu symbol ziarna gorczycy w odniesieniu do osoby Ojca Założyciela ma swoją szczególną wymowę. Z duchowego ziarna, zasianego mocą Bożą w sercu Ojca Bronisława wyrosło potężne drzewo – wielomilionowa, światowa wspólnota – Jasnogórska Rodzina Różańcowa.


Ostatnie trzy tygodnie życia Ojca Bronisława /świadectwo/

 

Ostatnie tygodnie życia Ojciec Bronisław spędził w szpitalu. Jego stan zdrowia wymagał bardziej opieki paliatywnej niż intensywnego leczenia. Był to dla Ojca czas spotkań, wspólnej modlitwy i świadectwa cierpienia, które dzielił z Chrystusem.

7 marca 2003 r., w piątek poprzedzający okres Wielkiego Postu, usłyszeliśmy: Najważniejsze, że jestem w Sercu Pana Jezusa i Pan Jezus jest w moim sercu, a Matka Boża jest Wszechmocą Błagającą, która jest przy mnie i nie opuszcza mnie. Niczego się nie boję, wszystko oddałem Bogu, całkowicie zdałem się na wolę Bożą. Niczym się nie martwię, wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli coś było, Pan Jezus wszystko wybacza, jest tak dobry, że trudno sobie wyobrazić. Nawet największe zło stanie się największym dobrem.

Więcej…

O. Bronisław Matyszczyk życiorys