Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

P R O G R A M - 25 marca 2017

Temat:
Z MARYJĄ , NIEWIASTĄ EUCHARYSTII , NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

8.00 - 8.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.45 - 9.00 Powitanie Uczestników Zjazdu

9.00 - 9.30 Przygotowanie do Mszy Św.,

9.30 - 10.30 Msza św. Ks. abp dr Stanisław Nowak, Kaplica Matki Bożej

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 11.15 O. Marek Nowacki

11.15 - 11.45 Przekazanie obrazu Sł. Bożej Wandy Malczewskiej, daru dla JBE,

Państwo Prof. Maria i Andrzej Czachor

11.45 - 12.45 P. dr Wincenty Łaszewski

12.45 - 13.15 O . Ryszard M. Żuber

13.15 - 14.00 Przerwa na posiłek

14.00 - 14.30 O. Tomasz Tlałka

14.30 - 16.00 Wypowiedzi Uczestników Zjazdu , Koronka do Bożego Miłosierdzia

* miejsce spotkania – Kaplica Różańcowa

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne


VIII Zjazd Formacyjny Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego
- myśli przewodnie spotkania...