Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Z MARYJĄ , NIEWIASTĄ EUCHARYSTII, NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

Maryja głosi Chrystusa i Jego Ewangelię

Od początku swojego istnienia Maryja , stworzona w łasce - Niepokalana i w dalszych, kolejnych etapach swojego życia , w zjednoczeniu z Trójcą Świętą, pełni „zbawczą służbę”. Po Zwiastowaniu chce dzielić się Miłością , którą jest Jezus, jak podczas Nawiedzenia czy w Betlejem.

W innej scenie ewangelicznej, w Dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie wraz Maryją trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Maryja rozumiała co znaczy Jego obecność. Jako Matka Jezusa posiadała już tę łaskę w swoim sercu. Wszyscy wtedy zostali napełnieniDuchem Świętym, aby mogli głosić Ewangelię. Papież św. Jan Paweł II nawiązując do tego wydarzenia prosi Matkę Bożą: Maryjo, która swą modlitwą wsparłaś początek ewangelizacji podjętej przez Apostołów… prowadź nas ! Nazywa Ją Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Więcej…

P R O G R A M - 25 marca 2017

Temat:
Z MARYJĄ , NIEWIASTĄ EUCHARYSTII , NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

8.00 - 8.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.45 - 9.00 Powitanie Uczestników Zjazdu

9.00 - 9.30 Przygotowanie do Mszy Św.,

9.30 - 10.30 Msza św. Ks. abp dr Stanisław Nowak, Kaplica Matki Bożej

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 11.15 O. Marek Nowacki

11.15 - 11.45 Przekazanie obrazu Sł. Bożej Wandy Malczewskiej, daru dla JBE,

Państwo Prof. Maria i Andrzej Czachor

11.45 - 12.45 P. dr Wincenty Łaszewski

12.45 - 13.15 O . Ryszard M. Żuber

13.15 - 14.00 Przerwa na posiłek

14.00 - 14.30 O. Tomasz Tlałka

14.30 - 16.00 Wypowiedzi Uczestników Zjazdu , Koronka do Bożego Miłosierdzia

* miejsce spotkania – Kaplica Różańcowa

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne


VIII Zjazd Formacyjny Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego
- myśli przewodnie spotkania...


Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją Pani prof. Wiesławy Bogaczewicz - Biedy:
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Adwentowa:

Więcej Adoracji...

Konferencja wieczorna, Godzina Uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie /Parafia św. Rafała Kalinowskiego, Mrągowo/, cd… P. prof. Bożena Borycka, P. Piotr Kandzia

Przesłanie VII zjazdu Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego

12 marca 2016 r. na Jasnej Górze odbył się kolejny zjazd formacyjny z udziałem : misjonarza z Indii O.Josepha Vadakkela z Misyjnej Kongregacji od Adoracji Najświętszego Sakramentu, p. Mariusza Drapikowskiego , artysty plastyka z Gdańska oraz współpracującego z nim w dziele apostolstwa p. Piotra Ciołkiewicza, prezesa Fundacji Stowarzyszenia Comunita Regina Della Pace. Tematem Zjazdu było hasło „ Maryjo, Królowo Pokoju, Niewiasto Eucharystii do Syna swego nas prowadź”.

Rodzi się dzieło 12 Gwiazd Królowej Pokoju. Powstają Ołtarze Adoracji Najświętszego Sakramentu - arcydzieła sztuki, których motywem przewodnim jest Maryja jako Monstrancja. Ich widzialne piękno , realizacje plastyczne , mają nam przybliżać Pana Jezusa, tworzyć taką przestrzeń sacrum , w której modlitwa będzie pełna i będzie wypływała z serca. Sztuka prowadzi nas do Pana Boga , czy muzyka, czy poezja, czy literatura, jak również prace plastyczne przybliżają nas do Pana Boga, wzruszają i dają szansę oddać Mu siebie, pozyskać dar pokoju, dzieli się z nami twórca dzieła p.Mariusz Drapikowski.

czytaj więcej...

Relacja ze VII Zjazdu Jasnogórskiego Bractwa EucharystycznegoW sobotę, 12 marca 2016 r. na Jasnej Górze odbył się VII Zjazd Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego. Uczestnikami spotkania byli liderzy, moderatorzy i opiekunowie grup Adoracji Najświętszego Sakramentu z kraju i zagranicy, reprezentanci wspólnot parafialnych Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także przedstawiciele Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej, Legionu Maryi, Stowarzyszenia Cudownego Medalika, Bożego Rolnictwa Ekologicznego.

fot. Krzysztof Świertok

W charakterze prelegentów zaproszeni zostali: o. dr Joseph Vadakkel, p. Mariusz Drapikowski i p. Piotr Ciołkiwicz, osoby powołane do nadzwyczajnej misji krzewienia apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu w wymiarze międzynarodowym.

czytaj więcej (mp3 i foto)...

=========================== P R O G R A M ===========================

8.00 - 8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu / Kaplica Różańcowa /

8.30 - 9.00 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania - O.Bogumił Schab, Zofia Chmielewska

9.00 - 10.30 I Konferencja: p .Mariusz Drapikowski, p. Piotr Ciołkiewicz, Stowarzyszenie Regina Della Pace

cały program VII zjazdu...

Bliskość Chrystusa najdoskonalej i najwierniej przeżywała w swoim sercu Maryja Matka. Z jej Niepokalanego Serca , ze źródła miłości do Syna Bożego , czerpali zawsze i wciąż to czynią ojcowie Kościoła i ludzie żywej wiary , którzy rozumieją drogę „przez Maryję do Jezusa”.

czytaj więcej...

ARCYBRACTWO  ADORACJI  NAIŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU, MARIA  PIETRZAK, PARYŻ

2 sierpien / św. Piotr Julian Eymard ,
zalozyciel Kongregacji Kapłanów od Najświętszego Sakramentu,
apostoĺ kultu Eucharystycznego .
Jeden z Patronow Bractwa Eucharystycznego na Jasnej Gorze
***
pisal /

Wielkim zlem czasow jest, kiedy nie chodzimy do Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naszego Boga.
Porzucamy jedyny Fundament, jedyne Prawo, jedyna Laske Zbawienia ..

czytaj więcej...

kliknij poniżej na obrazki:

Eucharystia - swiatłem ewangelizacji naszych czasów

Eucharystia - swiatłem ewangelizacji naszych czasów

1) mp3 - Modlitwa-przed-adoracja - Wiesława Bogaczewicz-Bieda

2) mp3 - ks. ABp Stanisław Nowak

Więcej mp3...

JASNOGÓRSKIE  BRACTWO  EUCHARYSTYCZNE
PROGRAM   VI   ZJAZDU   W  DNIU  2  MAJA  2O15  ROKU   NA  JASNEJ GÓRZE

Temat:  MIŁOŚĆ  CHRYSTUSA  W  EUCHARYSTII

 8.00   -   8.45       Adoracja  Najświętszego  Sakramentu
 8.45   -   9.00       Powitanie  Uczestników  Zjazdu
 9.00   -   9.30       Przygotowanie  do  Mszy  św.
 9.30   -  10.30      Msz  Św.  w  Kaplicy  Matki  Bożej  pod  przewodnictwem 
                                Ks. Abpa  Seniora  Stanisława  Nowaka
10.30   - 11.00      Przerwa
11.00   - 13.00      Konferencja , cz.1
13.00   - 14.00      Przerwa  na  obiad
14.00   - 16.00      Konferencja , cz.2   połączona  z  Koronką  do  Bożego  Miłosierdzia
16.00   - 16.30      Przerwa
16.30   - 18.00      Kontynuacja  spotkania … , program  „Muzyka  wyrazem  miłości  do  Eucharystii”,
                                P. Wiesławy  Bogaczewicz-Biedy  ,  zakończenie.
* Miejscem  Zjazdu  jest  Kaplica  Różańcowa

Zapraszają:  Moderator  JBE   O. Bogumił  Schab   i Zofia  Chmielewska
                                                                       

Więcej artykułów…