Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Nasz Solenizancie Ojcze Bogumile,

Serdeczne Życzenia Urodzinowe,

długich lat życia w dobrym zdrowiu i radości serca.

Ma Ojciec za sobą czas życia wypełniony piękną posługą dla Kościoła Świętego pod płaszczem Matki Bożej Jasnogórskiej. Ma też Ojciec przed sobą dalsze lata służby Chrystusowi i Maryi naznaczone Różańcem Świętym. Misja tworzenia coraz szerszych kręgów tej modlitwy , duchowa więź we wspólnotach różańcowych i z Maryją Jasnogórską zawsze była intencją Mszy Świętych sprawowanych przez Ojca na Jasnej Górze. Pamiętamy nasze spotkania z różnych okazji, doroczne rekolekcje, serdeczność i życzliwość w codziennych kontaktach. Wszystko co dokonało się w Sercu Ojca i naszych sercach ma rodzić owoce. Ojcowski trud nie idzie na marne.

Niech w dalszych latach życia Pan Bóg umacnia w charyzmacie modlitwy, obdarza Ojca niewyczerpaną aktywnością i żywotnością, a nas wsparciem modlitewnym ze strony Ojca.

Dziękujemy Maryi, Naszej Matce za Ojca , za długie lata ojcowskiej troski o Jasnogórską Rodzinę Różańcową, Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne, Wspólnoty Maryjne. Jak w rodzinie szczególne miejsce ma ojciec, tak też w naszych sercach pragniemy to miejsce zachować dla Ojca Bogumiła i wypełniać je modlitwą wdzięczności.

Nasze Życzenia są wyrazem duchowej jedności z Ojcem całej wspólnoty , którą jest Jasnogórska Rodzina Różańcowa i Dzieła przy niej powstałe. Wiele osób pragnęłoby spotkania z Ojcem i przeżywania tego Dnia u Stóp Matki Bożej.

Szczęść Boże !

Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Jasna Góra, 13 luty 2017r.