Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Czciciele Maryi Królowej Polski!

W 1050. Rocznicę Chrztu Polski oraz 50. Rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości Matce Najświętszej za wolność Kościoła pragnę serdecznie zaprosić na Jasną Górę na obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski. Podczas Mszy św. pontyfikalnej zostanie dokonany Akt Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i z Polonią z racji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Kard. Karol Wojtyła 3 maja 1978 r., jakby w testamencie, zostawił nam słowa: „Jest w tym Akcie Oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem. Znajdź swoje miejsce! (…) Akt milenijny nie jest aktem przeszłościowym, jest skierowany ku przyszłości. Jest jakimś wielkim zarysem wychowania całego narodu, każdego i wszystkich, bo rodzi się z tajemnicy Odkupienia. (…) Jest to więc ten Akt, w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce”. Odnówmy zatem nasze oddanie i zawierzenie Maryi, danej ku obronie naszego Narodu, 3 maja na Jasnej Górze.

o. Marian Waligóra, OSPPE
przeor Klasztoru na Jasnej Górze

czytaj więcej na stronie: www.jasnagora.com...