Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

W sobotę (12 marca) w Duchowej Stolicy Polski, na Jasnej Górze, odbędzie się doroczny zjazd przedstawicieli różnych wspólnot parafialnych, gdzie praktykowana jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak wyjaśnia Zofia Chmielewska z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Bractwa Eucharystycznego, spotkaniu przyświeca idea pogłębienia duchowości eucharystycznej.