Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Wraz z Nowym Rokiem Pańskim – 2016 – zapraszamy na kolejny cykl comiesięcznych katechez Dyrektora Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Moderatora Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego o. Bogumiła Schaba.

Styczniowe spotkanie zostało poświęcone rozważaniom na temat Chrztu Świętego. Refleksje te, stanowią pewną propozycję i zachętę do świadomego oraz głębokiego przeżycia wydarzeń związanych z 1050 Rocznicą Chrztu Polski.